Sự kiện Fiintrade

Sự kiện mới

[FIINTRADE TALK 6]: HƯỚNG DẪN TRUY CẬP HỘI THẢO TRỰC TUYẾN "TÍN HIỆU ĐẢO CHIỀU"

Để quá trình truy cập và tham gia Hội thảo trực tuyến FiinTrade Talk 6 thuận lợi, BTC xin gửi NĐT các thông tin và hướng dẫn truy cập.
  • Thời gian diễn ra: 25/11/2022 3:00:00 CH
  • Địa điểm: Toà nhà Peakview Tower, Đống Đa, Hà Nội

videos

Dùng FiinTrade phát hiện cổ phiếu đang hút dòng tiền

FiinGroup Invest Summit

Thận trọng với thanh khoản 2022

Lọc cổ phiếu đột phá

Góc nhìn chuyên gia: Lý do cổ phiếu cơ bản tốt mà giá lại không tăng?