1. Mục đích, đối tượng, phạm vi áp dụn
1.1. Mục đích

Khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng, dù là khách hàng cá nhân hay khách hàng tổ chức, FiinTrade có thể sẽ phải thu thập thông tin của khách hàng. Để duy trì sự tin tưởng của khách hàng, FiinTrade ban hành “Chính sách bảo mật ” cam kết bảo quản những thông tin trên một cách thích hợp bằng việc tuân thủ những quy định trong chính sách này.

1.2. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Chính sách bảo mật và an ninh này áp dụng đối với:

Chính sách quy định cách thức và các loại thông tin cá nhân mà FiinTrade thu thập được về khách hàng sử dụng trang thông tin điện tử, điện thoại của FiinTrade hoặc liên hệ trực tiếp tại văn phòng của FiinTrade, các trường hợp mà FiinTrade chia sẻ, tiết lộ thông tin và các biện pháp được thực hiện để đảm bảo bí mật thông tin.

2.Nội dung

2.1. Bảo mật thông tin của Khách hàng

  1. Khách hàng trực tiếp cung cấp thông tin cho FiinTrade tại văn phòng giao dịch;
  2. Khách hàng cung cấp thông tin cho FiinTrade qua liên lạc điện thoại;
  3. Khách hàng sử dụng các ứng dụng hoặc trang thông tin điện tử của FiinTrade;
  4. Khách hàng cung cấp thông tin thông qua các mẫu biểu hoặc kênh khác do FiiinTrade cung cấp;

2.2. Thông tin mà FIINTRADE thu thập

FiinTrade thu thập hai loại thông tin trực tuyến: phi cá nhân và cá nhân.

Khi khách hàng truy cập trang thông tin điện tử của FiinTrade, FiinTrade tự động ghi lại thông tin chi tiết về việc truy cập (địa chỉ IP của khách hàng, các loại phần mềm trình duyệt được sử dụng, ngày và thời gian của các lần truy cập). Fiintrade cũng thu thập thông tin liên quan đến máy tính hoặc thiết bị di động (“Thiết bị”) được sử dụng để truy cập vào trang thông tin điện tử này, chẳng hạn như hệ điều hành, tên model cũng như cấu hình và thông số cài đặt…

FiinTrade thu thập thông tin cá nhân khi khách hàng liên lạc thông qua điện thoại, hoặc tự nguyện điền thông tin vào các biểu mẫu trên trang thông tin điện tử hoặc biểu mẫu bản cứng do FiinTrade phát hành:

  1. Đơn đăng ký mở tài khoản hoặc các biểu mẫu khác để yêu cầu hoặc đăng ký sử dụng sản phẩm dịch vụ cụ thể của FiinTrade.
  2. Đơn tuyển dụng
  3. Liên lạc thông qua email

Thông tin trên có thể bao gồm: Họ và tên, địa chỉ và các chi tiết liên lạc khác; nghề nghiệp, địa chỉ công tác, nơi ở,…

2.3. Cách FiinTrade sử dụng thông tin

FiinTrade có thể sử dụng thông tin của khách hàng để:

2.4. Cách FiinTrade bảo vệ thông tin của khách hàng

2.5. Các trường hợp FiinTrade được phép cung cấp/chia sẻ thông tin

2.6. Quyền lợi của khách hàng