Chính sách giá

 

Tính năng này tổng hợp những tin tức mới nhất, cập nhật nhất trên thị trường chứng khoán từ các nguồn tin tin cậy như: HOSE, HNX, NDH, Cafef,.... Bạn có thể tìm đọc lại những tin tức cũ bằng cách thao tác thiết lập thời gian tại biểu tượng lịch. Ngoài ra, tính năng này còn cho phép bạn lọc các tin tức từ cùng một nguồn chính luận.

Tính năng này tiếp tục được phát triển với các nội dung như Tin tự động, Phân tích chuyên sâu, Nhận định Chuyên gia và Tin đồn.

Hình  1 – Theo dõi tin tổng hợp

 

Hình  2 – Lựa chọn lọc tin theo nguồn chính luận NDH