Chính sách giá

 

Tính năng này cung cấp thông tin về dòng tiền ra và vào của các mã cổ phiếu đang giao dịch trong phiên hiện tại:

  • Tỷ trọng với 2 dạng biểu đồ cột và biểu đồ phân tán mang đến dữ liệu về các mã cổ phiếu đóng góp vào việc tăng/giảm các chỉ số Vnindex, Hnxindex.
  • Nước ngoài cung cấp thông tin tổng quát về quá trình giao dịch của Khối ngoại thông qua biểu đồ đường. Trong khi đó, bản đồ nhiệt bên dưới gợi ý cho bạn về các mã cổ phiếu đang hút/đẩy dòng tiền khối ngoại.
  • Danh sách các mã cổ phiếu được mua bán tự doanh được hiển thị trực quan dưới dạng bản đồ nhiệt và được cập nhật ngay khi kết thúc ngày giao dịch.

Hình  1 – Theo dõi Tỷ trọng dưới dạng biểu đồ cột

 

Hình  2 – Theo dõi Tỷ trọng dưới dạng biểu đồ phân tán

 

Hình  3 – Theo dõi giao dịch Khối ngoại

 

Hình  4 – Theo dõi giao dịch Tự doanh