Chính sách giá

 

Tính năng này cung cấp cho bạn danh sách của 30 cổ phiếu có mức giá giao dịch phiên hiện tại thủng các đáy 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm. Bạn có thể xem dưới dạng bảng số liệu hoặc dưới dạng Biểu đồ kỹ thuật 6 tháng của toàn bộ danh sách cổ phiếu trong top thủng đáy. Ngoài ra, bạn cũng có thể sắp xếp dữ liệu theo bất kỳ tiêu chí nào bằng cách thao tác với tên tiêu chí.

Hình  1 – Xem Top thủng đáy theo bảng số liệu

Hình  2 – Xem Top thủng đáy theo Biểu đồ kỹ thuật