Chính sách giá

 

Tính năng này cung cấp cho bạn danh sách của 30 cổ phiếu được sắp xếp đồng thời theo mức độ tăng giá và khối lượng giao dịch trong phiên giao dịch hiện tại. Bạn có thể xem dưới dạng bảng số liệu hoặc dưới dạng Biểu đồ kỹ thuật 6 tháng của toàn bộ danh sách cổ phiếu trong top tăng giá. Ngoài ra, bạn cũng có thể sắp xếp dữ liệu theo bất kỳ tiêu chí nào bằng cách thao tác với tên tiêu chí.

Hình  1 – Xem Top tăng giá theo bảng số liệu

 

Hình  2 – Xem Top tăng giá theo Biểu đồ kỹ thuật