Chính sách giá

 

Tính năng này cung cấp cho bạn danh sách của 30 cổ phiếu được sắp xếp theo thông tin giao dịch khối ngoại nhiều nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Bạn có thể tùy chỉnh 4 lựa chọn bao gồm: Khối lượng Mua Ròng, Khối lượng Bán Ròng, Giá trị Mua Ròng và Giá trị Bán Ròng để tìm ra những cổ phiếu phù hợp với danh mục đầu tư. Bạn có thể xem dưới dạng bảng số liệu hoặc dưới dạng Biểu đồ kỹ thuật 6 tháng của toàn bộ danh sách cổ phiếu trong top nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, bạn cũng có thể sắp xếp dữ liệu theo bất kỳ tiêu chí nào bằng cách thao tác với tên tiêu chí.

Hình  1 – Xem Top NDTNN theo bảng số liệu

Hình  2 – Xem Top NDTNN theo Biểu đồ kỹ thuật