Chính sách giá

 

Tính năng này cho phép bạn theo dõi biến động theo thời gian thực của tất cả các Index trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngoài ra tính năng này còn cung cấp thêm:

  • Các thị trường khác: Thị trường chứng khoán thế giới, Thị trường vàng, Dầu, Thị trường liên ngân hàng
  • Định giá: Mức định giá Thị trường chứng khoán Việt Nam (P/E, P/B)
  • Thanh khoản: chi tiết thanh khoản từng phút và so sánh với mức thanh khoản vào thời gian tương ứng của phiên trước đó hoặc trung bình 5 phiên, 1 tháng, 3 tháng trước đó.
  • Biến Động: Thống kê tần suất biến động của Index trong vòng 5 năm, 10 năm.

Hình  1 – Theo dõi các Index theo thời gian thực

 

Hình  2– Theo dõi các thị trường khác

 

Hình  3 – Định giá thị trường chứng khoán Việt Nam