Chính sách giá

 

Tính năng lịch sự kiện cung cấp cho bạn thông tin về sự kiện kinh tế đáng chú ý của Việt Nam và thế giới. Bên cạnh đó, tính năng này còn đánh giá và cung cấp mức độ ảnh hưởng của các sự kiện vĩ mô tới thị trường chứng khoán Việt Nam trên 3 cấp độ: Thấp, Trung bình và Cao.

Lịch sự kiện đồng thời cũng là một công cụ tuyệt vời cung cấp cho bạn thông tin tổng hợp sự kiện doanh nghiệp, bao gồm các sự kiện: Thông báo lợi nhuận, thông báo cổ tức, thông báo phát hành cổ phiếu, thông báo niêm yết và thông báo đại hội cổ đông thường niên.

Hình  1 – Theo dõi các sự kiện vĩ mô

 

Hình  2 – Theo dõi các sự kiện doanh nghiệp