Chính sách giá

 

Quản lý danh mục cho phép bạn theo dõi không giới hạn số lượng danh mục theo thời gian thực (real time). Trong tính năng này, bạn có thể thiết lập thêm/bớt các chỉ tiêu hiển thị tùy ý, sắp xếp thứ tự các mã và xem danh mục dưới dạng Biểu đồ kỹ thuật trong vòng 6 tháng trở lại đây.

Hình  1 – Xem danh mục dưới dạng bảng số liệu

 

Hình  2 – Xem danh mục dưới dạng Biểu đồ kỹ thuật 6 tháng gần nhất