Chính sách giá

 

Bản đồ nhiệt trực quan và sinh động cung cấp một cái nhìn tổng quan về diễn biến giao dịch cổ phiếu trên thị trường dựa trên các tiêu chí:

  • Vốn hóa,
  • Khối lượng,
  • Giá trị,
  • Khối lượng Khối ngoại Mua và Bán,
  • Giá trị Khối ngoại Mua và Bán

Không chỉ được cung cấp thông tin về từng cổ phiếu, bằng cách bấm chọn vào nhóm cổ phiếu, bạn còn có thể tìm được dữ liệu giao dịch của từng ngành kinh doanh, sản xuất dựa trên 7 tiêu chí trên.

Hình  1 – Theo dõi Bản đồ nhiệt của các cổ phiếu theo Vốn hóa thị trường

 

Hình  2 – Theo dõi chi tiết diễn biến giá chứng khoán

 

Hình  3 – Theo dõi Bản đồ nhiệt của các ngành theo Vốn hóa thị trường