Chính sách giá

 

Tính năng này cung cấp cho bạn các biểu đồ kỹ thuật của tất cả các mã chứng khoán. Không chỉ vậy, hệ thống Fiintrade còn tích hợp các thông báo về doanh thu, lợi nhuận và giao dịch nội bộ trên biểu đồ của mỗi mã chứng khoán.

Ngoài việc theo dõi diễn biến giá của các cổ phiếu, bạn cũng có thể cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô bằng các biểu đồ chỉ số GDP, CPI, giá dầu WTI, giá vàng, lãi suất liên ngân hàng,....

Thêm vào đó, tính năng này còn cho phép bạn tùy chỉnh thời gian hiển thị và cập nhật dữ liệu của các biểu đồ; cũng như là gợi ý cho bạn về các mô hình kỹ thuật độc đáo được phát triển bởi các chuyên gia của Fiintrade.

Hình  1 – Theo dõi diễn biến giá, thông báo doanh thu, lợi nhuận và giao dịch nội bộ của cổ phiếu HPG

 

Hình  2 – Theo dõi dữ liệu kinh tế vĩ mô – GDP Việt Nam

 

Hình  3 – Gợi ý các mô hình kỹ thuật độc đáo