Chính sách giá

 

Tính năng này cung cấp đầy đủ dữ liệu về các cổ đông của từng mã cổ phiếu. Biểu đồ tròn miêu tả dữ liệu trực quan về các cổ đông lớn, trong khi đó bảng dữ liệu cung cấp chi tiết dữ liệu về toàn bộ cổ đông và ban điều hành doanh nghiệp. Ngoài ra, bằng cách di chuyển con trỏ chuột vào tên từng cổ đông, bạn có thể biết chi tiết về danh mục đầu tư và giao dịch nội bộ của từng cổ đông.

Hình  1 – Theo dõi tỷ lệ sở hữu của mã cổ phiếu HPG

 

Hình  2 – Xem chi tiết danh mục đầu tư của shareholder Red River Holding

 

Hình  3 – Xem chi tiết giao dịch nội bộ của cổ đông