Chính sách giá

 

Tính năng này cung cấp các dữ liệu để đánh giá tài chính doanh nghiệp:

  • Chức năng phân tích nhanh đánh giá tổng quan về tài chính doanh nghiệp. Bạn có thể so sánh các chỉ tiêu đánh giá giữa các doanh nghiệp cùng ngành bằng cách bấm chọn vào tên cổ phiếu và lựa chọn cổ phiếu để so sánh
  • Chỉ số tài chính cung cấp đẩy đủ các dữ liệu tài chính về không chỉ doanh nghiệp và còn toàn bộ ngành kinh doanh.
  • Điểm ZMF tổng hợp nhóm điểm ZMF được sắp xếp theo từng năm, kết hợp với các đánh giá được phân chia theo nhóm màu là công cụ tuyệt vời để bạn đánh giá tài chính doanh nghiệp.

Hình  1 – Xem phân tích nhanh tài chính doanh nghiệp của cổ phiếu AAA

 

Hình  2 – Lựa chọn doanh nghiệp để so sánh trong Phân tích nhanh

 

Hình  3 – Theo dõi và so sánh chỉ số tài chính của AAA với ngành Hóa Chất

 

Hình  4 – Theo dõi điểm số ZMF của AAA