Chính sách giá

 

Tính năng này là công cụ hỗ trợ bạn trong việc tổng hợp dữ liệu về quá trình chi trả cổ tức tiền mặt của doanh nghiệp. Biểu đồ cột so sánh trực quan tỷ lệ chi trả cổ tức và P/E qua từng năm, trong khi bảng dữ liệu sẽ chi tiết hóa lịch chi trả cổ tức cũng như dự báo giá trị cổ tức trong năm hiện tại.

Hình  1 – Theo dõi tỷ lệ chi trả cổ tức của cổ phiếu AAA

 

Hình  2 – Theo dõi lịch chi trả cổ tức và dự phóng giá trị chi trả trong năm hiện tại của cổ phiếu AAA