Chính sách giá

 

Time & Sales cung cấp dữ liệu về từng giao dịch tại mỗi bước giá thông qua biểu đồ Time & Sales và bảng dữ liệu chi tiết giao dịch.

Đặc biệt với việc phân loại mỗi giao dịch thành 3 kiểu: Buy Up, Sell Down và Khác; Time & Sales  cung cấp xu hướng giao dịch trong phiên hiện tại. Ngoài ra, bạn còn có thể thực hiện giao dịch mua/bán nhanh chóng bằng cách bấm chọn hai nút “Mua” và “Bán”.

Hình  1– Theo dõi biểu đồ và bảng dữ liệu Time & Sales

 

Hình  2 – Kết nối với các công ty chứng khoán để thực hiện giao dịch