Chính sách giá

 

Tính năng này cung cấp cho bạn thông tin về toàn bộ dữ liệu EOD của các mã chứng khoán trên thị trường.  Không chỉ cung cấp thông tin dữ liệu giao dịch EOD thông thường, Thống kê giá còn tổng hợp lại tất cả dữ liệu: Đặt lệnh, Khối ngoại và Tự doanh của từng mã chứng khoán. Bạn cũng có thể tìm kiếm dữ liệu lịch sử bằng cách bấm chọn vào biểu tượng lịch và tùy chỉnh khoảng thời gian hiển thị dữ liệu.

Hình  1 – Theo dõi dữ liệu chứng khoán EOD

 

Hình  2 – Tùy chỉnh thời gian theo dõi dữ liệu EOD