Chính sách giá

 

Chi tiết bước giá cung cấp cái nhìn trực quan, sinh động về dữ liệu của mỗi lệnh chờ khớp trên thị trường, được sắp xếp tuần tự theo từng bước giá trên biểu đồ.

Điểm nổi bật của tính năng này là khả năng cung cấp dữ liệu về 10 bước giá của thị trường thay vì 3 bước giá đơn thuần của bảng giá truyền thống. Ngoài ra, tính năng còn tổng hợp các thông tin giao dịch và chỉ số tài chính cơ bản, mang lại cái nhìn tổng quan về từng mã cổ phiếu.

Hình  1 – Theo dõi chi tiết 3 bước giá của cổ phiếu ACB

 

Hình  2 – Theo dõi chi tiết 10 bước giá của cổ phiếu ACB