Chính sách giá

 

Tính năng này được xây dựng nhằm mục tiêu cập nhật những diễn biến giao dịch bất thường của cổ phiếu cũng như các sự kiện nổi bật của doanh nghiệp. Hệ thống cảnh báo gồm ba phần, bao gồm: Hệ thống, Cá nhân và Lịch sử cảnh báo. Với Hệ thống, bạn có thể kích hoạt các cảnh báo có sẵn từ Fiintrade. Trong khi đó, với Cá nhân, bạn có thể tùy ý thiết lập cảnh báo của bản thân. Cuối cùng, Lịch sử cảnh báo giúp bạn theo dõi tổng quan toàn bộ các thông báo trong ngày.

Hình  1 – Kích hoạt cảnh báo Hệ thống

 

Hình  2 – Thiết lập cảnh báo cá nhân

 

Hình  3 – Theo dõi Lịch sử cảnh báo