Chính sách giá

 

Tính năng này cung cấp danh sách các cổ phiếu đã được Fiintrade đánh giá theo ngành kinh doanh hoặc theo nhóm cổ phiếu. Bạn có lựa chọn giữa hai kiểu xem “Thứ hạng” hoặc “Chỉ tiêu” bằng cách bấm chọn vào tên tương ứng trên giao diện.

Ngoài ra, tại phần “Đánh giá” bạn có thể tìm kiếm toàn bộ thông tin về xếp hạng cổ phiếu và điểm đánh giá theo các phương pháp đầu tư của Fiintrade. Bạn cũng có thể sắp xếp dữ liệu bằng cách bấm chọn vào tên tiêu chí trên thanh tiêu đề.

Hình  1 – Theo dõi thứ hạng của nhóm cổ phiếu VN30

 

Hình  2 – Theo dõi các chỉ tiêu xếp hạng nhóm cổ phiếu VN30

 

Hình  3 – Theo dõi thứ hạng theo ngành và điểm theo các phương pháp đầu tư VGM của FiinTrade