Sự kiện FiinTrade

HƯỚNG DẪN THAM GIA HỘI THẢO TRỰC TUYẾN “CƠ HỘI TỪ COVID – 19”

  • Thời gian diễn ra: 07-July-2022

Sau khi đăng ký thành công, Quý khách sẽ nhận được email xác nhận tham dự sự kiện từ FiinGroup. Vui lòng thực hiện các bước sau để tham dự event.

Bước 1: Mở email xác nhận tham dự do FiinGroup gửi tới với tiêu đề [FiinTrade Webinar] CƠ HỘI TỪ COVID-19 Confirmation
(Quý khách vui lòng check cả hòm thư spam)