Sự kiện FiinTrade

HDSD FiinTrade: Xem dòng tiền thị trường đang mua chủ động hay bán chủ động

  • Thời gian diễn ra: 03-September-2022

Lệnh Buy Up (Mua chủ động) là lệnh do nhà đầu tư thực hiện chủ động mua lên so với giá hiện tại của cổ phiếu.

Lệnh Sell Down (Bán chủ động) là lệnh do nhà đầu tư thực hiện chủ động bán dưới giá hiện tại của cổ phiếu.

Thống kê khối lượng giao dich theo lệnh BU – SD giúp nhà đầu tư có thể sử dụng để đánh giá tương quan giữa cung và cầu trên giao dịch thực tế, nhận định tương đối về sự vận động của xu hướng dòng tiền. Kết hợp với diễn biến giá, chỉ số BU/SD có thể giúp nhà đầu tư nhận biết được động thái của các nhà đầu tư lớn.

Khi tỷ lệ BU/SD lớn hơn 1, đồng nghĩa với việc thị trường đang có xu hướng mua vào nhiều hơn bán ra và ngược lại qua đó xác định được dòng tiền ra/vào của các nhóm cổ phiếu. Khi tỷ lệ này cao đột biến so với bình thường, đó là tín hiệu của việc mua hoặc bán bất chấp của thị trường.

Theo kinh nghiệm thống kê từ hệ thống FiinTrade thì tỷ lệ này thường sẽ phải từ 2 lần trở lên. Để nắm được thông tin và đánh giá thị trường một cách hợp lý nhất, các nhà đầu tư nên Theo dõi tỷ lệ BU/SD trong khoảng thời gian 10h sáng, khi mà thị trường đã có sự ổn định và các xu hướng giao dịch bắt đầu trở nên rõ rệt.

Nền tảng Chứng Khoán FiinTrade hỗ trợ người dùng theo dõi dòng tiền trên thị trường để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất

tin tức sự kiện

25-August-2022

HDSD FiinTrade: Dòng tiền đang chảy vào nhóm ngành nào?

Dòng tiền đang chảy vào nhóm ngành nào? Nhóm ngành nào đang giao dịch đột phá trong phiên? NĐT sẽ tìm được câu trả lời với các tính năng mới trên FiinTrade.