Sự kiện FiinTrade

HDSD FiinTrade: Dòng tiền đang chảy vào nhóm ngành nào?

  • Thời gian diễn ra: 25-August-2022

Thị trường đang chọn nhóm ngành nào? Nhóm ngành nào chuẩn bị tạo sóng? Đi trước thị trường với tính năng mới “Ngành chuyên sâu” trên FiinTrade:

- Nắm bắt nhóm ngành đang “bùng nổ” ngay trong phiên giao dịch.

- Phát hiện dòng tiền - Đi trước thị trường.

- Chỉ số dòng tiền FMI hỗ trợ ra quyết định đầu tư.

Nền tảng Chứng Khoán FiinTrade hỗ trợ người dùng theo dõi dòng tiền trên thị trường để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất.