Sự kiện FiinTrade

HDSD FiinTrade 4: Giới thiệu các Nhóm Tính năng Phân tích cơ bản

  • Thời gian diễn ra: 20-June-2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn những thao tác cơ bản trong nhóm tính năng phân tích cơ bản trên FiinTrade như:

- Báo cáo doanh nghiệp
- Sở hữu và giao dịch nội bộ
- Phân tích tài chính
- Chỉ số tài chính
- Cổ tức và dự báo
- Phân tích Consensus

Nền tảng Chứng Khoán FiinTrade hỗ trợ người dùng theo dõi dòng tiền trên thị trường để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất.