FiinTrade - Nền tảng Phân tích Dữ liệu Giao dịch chứng khoán

Ai nên sử dụng FiinTrade?

MÔI GIỚI

CHỨNG KHOÁN

NHÀ ĐẦU TƯ 

CÁ NHÂN

TRONG NƯỚC

Ai nên sử dụng FiinTrade?

NHÀ ĐẦU TƯ

CÁ NHÂN

NƯỚC NGOÀI

NHÀ QUẢN LÝ

DANH MỤC ĐẦU TƯ

NHÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ

CHỨNG KHOÁN

Tại sao sử dụng FiinTrade

Hệ thống phân tích nhanh và xếp hạng cổ phiếu

Lần đầu tiên tại Việt Nam, hệ thống phân tích nhanh tình hình tài chính và xếp hạng doanh nghiệp được xây dựng bởi đội ngũ chuyên gia FiinGroup sẽ giúp khách hàng lựa chọn các cổ phiếu tốt, phù hợp với các chiến lược đầu tư đa dạng và tránh các rủi ro.

Xem thêm →

Thông tin toàn diện và tính năng ưu việt

Các tính năng ưu việt và dễ sử dụng, theo dõi thị trường toàn diện, đầy đủ và cập nhật real-time liên tục, hỗ trợ khách hàng ra quyết định đầu tư nhanh chóng và hiệu quả.

Xem thêm →

Công cụ cảnh báo hiệu quả

Cảnh báo real-time các cổ phiếu giao dịch đột phá, vượt đỉnh, tăng/giảm giá liên tiếp, hủy lệnh lớn, doanh thu/lợi nhuận đột biến…giúp khách hàng nhanh chóng nhận định các cơ hội đầu tư.

Xem thêm →

Giao diện tùy biến

Cho phép khách hàng tự thiết kế và tùy biến giao diện làm việc với các tính năng phù hợp nhu cầu sử dụng nhằm tìm kiếm thông tin và hỗ trợ ra quyết định đầu tư hiệu quả.

Xem thêm →

FiinTrade mang lại những lợi ích gì?

  • Chuyển đổi đội ngũ môi giới truyền thống thành các chuyên gia tư vấn khách hàng chuyên nghiệp
  • Nhận diện cơ hội và ra quyết định đầu tư hiệu quả
  • Tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin
  • Phòng tránh các rủi ro đầu tư
  • Được tham gia đào tạo và hỗ trợ thông tin từ đội ngũ chuyên gia của FiinGroup