NỀN TẢNG PHÂN TÍCH
DỮ LIỆU CHỨNG KHOÁN CHUYÊN SÂU

DỮ LIỆU SẠCH,
PHÂN TÍCH SÂU

THÔNG TIN CHÍNH THỐNG, TIN CẬY

DỊCH VỤ ƯU VIỆT,
BẢO MẬT CAO

ƯU THẾ DỮ LIỆU,
SOI SÁNG THỊ TRƯỜNG

NHẬN DIỆN CƠ HỘI
ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ

FIINTRADE PLATFORM

Nền tảng ưu việt cung cấp thông tin toàn diện cho nhà đầu tư chứng khoán. FiinTrade được phát triển bởi FiinGroup - công ty hàng đầu Việt Nam về cung cấp thông tin tài chính, thông tin doanh nghiệp, nghiên cứu ngành và các dịch vụ phân tích dựa trên dữ liệu khác.

FiinTrade cho máy tính

FiinTrade cho điện thoại

FiinTA cho Amibroker

tin tức

FiinTrade cập nhật tin tức thị trường mới nhất và các dữ liệu, phân tích chuyên sâu của đội ngũ chuyên gia FiinGroup

videos

Kho video của FiinTrade

Dùng FiinTrade phát hiện cổ phiếu đang hút dòng tiền

FiinGroup Invest Summit

Thận trọng với thanh khoản 2022

Lọc cổ phiếu đột phá

Góc nhìn chuyên gia: Lý do cổ phiếu cơ bản tốt mà giá lại không tăng?